S

Stabilitetsalliansen S

Teknokrater som forsøker å kombinere Høyres og Aps programmer ved hjelp av Word-funksjonen «merge documents».

Flere beslutninger kunne flyttes fra politisk til administrativt nivå uten at det nødvendigvis ville medføre at deres kvalitet ble forringet.