K

Kulturopprøret K

De kommer alltid for sent inn i prosessene, men er ikke fri for indignasjon når de skriver ildfulle opprop i Aftenposten. Om de i Lambda-spørsmålet har snudd både én og to ganger og i piruett, kan de til gjengjeld mobilisere underskrifter fra en rekke professorer på Det humanistiske fakultet. På listene finner vi flere kjente navn, deriblant Ingeborg Moræus Hanssen, Ketil Bjørnstad, Jostein Gaarder, Rune Slagstad, Thomas Thiis-Evensen og Vibeke Løkkeberg. Har fått problemer fordi partilisten ble innlevert for sent, men har protestert via et opprop i Aftenposten med 52 underskrifter.

Vi må ikke rive høyblokka, men bygge den om til et fristed for destruert, sandblåst betongkunst fra hele verden.