Sof

Sosiorastisk Folkeparti SoF

Forsøker å skape politikk ut fra markedsundersøkelser om hva velgerne sier de vil ha. Samfunnsgeograf Karl-Fredrik Tangen har slått seg sammen med sentrale personer i First House for å sette sammen en ledelse av fire personer som hver appellerer til en spesifikk velgergruppe (Spice Girls-prinsippet), og til sammen er beregnet å gi rundt 68 prosent oppslutning. Det er imidlertid oppstått fraksjoner internt. En gruppering rundt Bjarne Håkon Hanssen, Sylvi Listhaug, Jan-Erik Larsen, Morten Meyer, Ketil Lindseth og Tor Mikkel Wara anklages for å legge for mye vekt på innpakningen av budskap («de står ikke for noe, men sier alt rett»), mens de såkalte «sosiorastene», anført av Ottar Hellevik hevdes å være for opptatt av «solide data» i sin bruk av respons- og questback-verktøy.

Slagord: «Hva synes du?»

Jeg er egentlig mest enig med Høyre, men det er jo ikke meg. Jeg har mye mer kulturell kapital.