Kpu

Den Kristne Profetens Umma KPU

Det mannsdominerte grupperingen forenes i sin motstand mot homofili, evolusjonsteorien og blasfemi i NRK. Israel-spørsmålet er en het potet internt, men de ulike fraksjonene finner sammen – fra hvert sitt ståsted – i en felles fordømmelse av norsk Israel-politikk.

Kulturoppropet 2013 er Guds straffedom over syndige nordmenn.