Mmr

Millimeterrettferdighet Mm-R

De trives på blogg og søker i postjournaler. De ønsker å styrke budsjettene til Sivilombudsmannen, og er hans ivrigste klagere.

Vi bruker millarder på samferdsel. Det bør være samme sats til pasientskadeerstatning og brystkreftoperasjoner for kvinner. Og menn!