N

Narratologene N

På partimøtene kan praten gå i timevis om The Wire, Mad Men, House of Cards og Homeland. De mener livet er en serie episoder og tror på det forløsende narrativet. Selv helvete er «interessant».

Slagord: «Det kommer alltid en ny sesong.»

Alt handler om sex. Unntatt sex. Sex handler om makt.